top of page
CoverKite.jpg
kitesurf.png

תחום הקייטסרפינג בעולם ובישראל נמצא בתנופה , כחלק מזה נשים רבות מוצאות עניין ומתקדמות בתוך הענף , אקס גירלז פועלות על מנת לבנות קהילה חזקה ויציבה שתיתן את ההזדמנות לעוד נשים להיכנס לתחום ולהתפתח ביחד איתו .

bottom of page