top of page
Logo x girls-01.png

מדניות ביטולים והחזרים

ניתן לשנות או לבטל הרשמה עד שבוע לפני תחילת הריטריט / סדנא ללא שום תשלום כל עוד הייתה הודעה מראש בטלפון. אי הופעה ביום הראשון של הריטריט / סדנא ללא הודעה מוקדמת יגרור חיוב מלא.

 

במידה ותחליטי להפסיק את הריטריט / סדנא מסיבות בריאותיות בלבד, תוכלי לקבל החזר יחסי של הפעילות שהפסדת וזאת בכפוף לכך שהסיבה הבריאותית איננה מאפשרת לך לקחת חלק בפעילות. ההרשמה לריטריט מותנית בתשלום מקדמה של כ 20 אחוז ולא ישמר מקום בלי תשלום מקדמה. 

 

ניתן לשלם עד 8 תשלומים ללא ריבית.פעילות "אקסטרים גירלז ישראל " נעשת בשיתוף ספקים חיצוניים

הארגון אינו אחראי לפעילות הנעשת בידי ספק חיצוני אלא משמש כגוף מקשר בלבד.

bottom of page