top of page
CoverSurf.jpg
surf-board.png

גלישת גלים בישראל הוא תחום שנמצא כאן כבר הרבה שנים , כנשים שגולשות בהרבה חופים בארץ אנחנו עדין רואות מיעוט של בנות בפיק ,והרבה נשים שרוצות להיכנס לתחום ולא מוצאות את הדרך . 

אקס גירלז מקיימת מפגשים של גלישה ברחבי החופים בארץ , כדיי לאפשר לבנות להכיר ולבנות קהילה נשית חזקה וגולשת .

wave.png

רוצה לבוא לגלוש איתנו?

bottom of page